en-USnb-NO
Du er her:   Hjem
  |  

Vilkår for bruk

AVTALE MELLOM BRUKER OG HMSportalen.no

HMSportalen.no-nettstedet består av diverse sider som drives av HMSportalen.no.

HMSportalen.no blir tilbudt under forutsetning av at våre betingelser aksepteres uten forbehold i henhold til vilkårene og betingelsene her. Din bruk av HMSportalen.no bekrefter din aksept av alle disse vilkår og betingelser.

Endring av disse bruksvilkårene

HMSportalen.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for HMSportalen.no, inkludert men ikke begrenset til kostnadene forbundet med bruken av HMSportalen.no.

LINKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

HMSportalen.no-nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse nettstedene er ikke kontrollert av HMSportalen.no, og HMSportalen.no er ikke ansvarlig for innholdet på disse websidene, inkludert linker, endringer eller oppdateringer på et lenket nettsted. HMSportalen.no er ikke ansvarlig for webcasting eller annen form for overføring mottatt fra et lenket nettsted. HMSportalen.no gir kun disse koblingene til deg for enkelhets skyld, og inkludering av en lenke innebærer ikke at HMSportalen.no godkjenner nettstedet eller har noen tilknytning til operatørene.

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Som en betingelse for din bruk av HMSportalen.no, garanterer du overfor HMSportalen.no at du ikke vil bruke HMSportalen.no til noe som er ulovlig eller forbudt av disse vilkårene og betingelsene. Du må ikke bruke HMSportalen.no på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe HMSportalen.no eller forstyrre andre parters bruk og nytelse av HMSportalen.no nettsiden. Du må ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom HMSportalen.no websider.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER

HMSportalen.no-websiden kan inneholde oppslagstavler, chatområder, nyhetsgrupper, forum, personlige nettsider, kalendere og / eller andre meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter som er utformet slik at du kan kommunisere med offentligheten eller med en gruppe (samlebetegnelse "Kommunikasjonstjenester"), du samtykker til å bruke kommunikasjonstjenestene til kun å legge ut, sende og motta meldinger og materiale som er skikkelig og relatert til den aktuelle kommunikasjonstjenesten. Eksempelvis, og ikke som en begrensning, er du enig i at når du bruker en kommunikasjonstjeneste, vil du ikke:

 • Ærekrenke, misbruke, trakassere, stalke, true eller på annen måte bryte lovens rettigheter (som andres personvernsrettigheter).
 • Publisere, legge ut, laste opp, distribuere eller formidle ethvert upassende, ærekrenkende, krenkende, uanstendige eller ulovlige emne, navn, materiale eller informasjon.
 • Laste opp filer som inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av lover om immaterielle rettigheter (eller personvernsrettigheter), med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til det eller har mottatt alle nødvendige samtykker.
 • Laste opp filer som inneholder virus, ødelagte filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade driften til en annen datamaskin.
 • Reklamere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester til ethvert forretningsformål, med mindre den kommunikasjonstjenesten spesifikt tillater slike meldinger.
 • Utføre eller sende undersøkelser, konkurranser, pyramideordninger eller kjedebrev.
 • Last ned en fil som er lagt inn av en annen bruker av en kommunikasjonstjeneste som du vet, eller som du med rimelighet burde vite, ikke kan distribueres lovlig på en slik måte.
 • Forfalske eller slette forfatterattribusjoner, juridiske eller andre riktige merknader eller merketekniske betegnelser eller etiketter av opprinnelse eller kilde til programvare eller annet materiale som finnes i en fil som lastes opp.
 • Begrense eller hemme noen annen bruker fra å bruke og nyte kommunikasjonstjenestene.
 • Bryte noen oppførselskode eller andre retningslinjer som kan gjelde for en bestemt kommunikasjonstjeneste.
 • Høste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke.
 • Bryte gjeldende lover eller forskrifter.
 • HMSportalen.no har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Imidlertid forbeholder HMSportalen.no seg retten til å gjennomlese og evaluere ethvert materiale som er lagt ut / postet i en gitt kommunikasjonstjeneste, og slette og fjerne materiale etter eget skjønn. HMSportalen.no forbeholder seg retten til å ekskludere eller forhindre deg adgang til en eller alle kommunikasjonstjenestene uten varsel.

  HMSportalen.no forbeholder seg retten til alltid å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulering, rettslig prosess eller myndighetsforespørsel, eller redigere, nekte å poste eller fjerne all informasjon eller materiale helt eller delvis, etter HMSportalen.nos eget skjønn.

  Vær alltid forsiktig når du gir ut personlig identifiserende informasjon om deg selv eller dine barn i enhver kommunikasjonstjeneste. HMSportalen.no frasier seg ikke eller gir uttrykk for innhold, meldinger eller opplysninger som finnes i enhver kommunikasjonstjeneste, og derfor frasier HMSportalen.no ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og eventuelle handlinger som følge av din deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Ledere og verter er ikke autoriserte HMSportalen.no-talsmenn, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter fra HMSportalen.no.

  Materialet som er lastet opp til en kommunikasjonstjeneste, kan være underlagt begrensninger på bruk, reproduksjon og / eller formidling. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialet.

  MATERIALE LEVERT TIL HMSportalen.no ELLER POSTET VED ENHVER HMSportalen.no WEBSIDE

  HMSportalen.no påstår ikke eierskap av det materialet du gir til HMSportalen.no (inkluderer tilbakemeldinger og forslag) eller poster, laster opp, legger ut eller sender inn på noen HMSportalen.no webside eller en av våre assosierte tjenester. Ved å legge ut, laste opp, levere eller sende materiale, gir du HMSportalen.no, og dets tilknyttede selskaper og nødvendige underlisensierer tillatelse til å bruke materialet ditt i forbindelse med driften av deres Internett-virksomheter, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til: å kopiere, distribuere, overføre, offentlig vise, publisere, reprodusere, redigere, oversette og reformatere materialet ditt og å publisere navnet ditt i forbindelse med materialet ditt.

  Ingen kompensasjon vil bli betalt med hensyn til bruken av materialet ditt, som angitt her. HMSportalen.no er ikke forpliktet til å poste eller anvende det materiale du har sendt inn. Videre forbeholder HMSportalen.no seg retten til å slette enhver innsending etter eget skjønn.

  Ved å legge ut, laste opp eller sende materiale, garanterer du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet ditt som beskrevet i dette avsnittet, inkludert, uten begrensning, alle rettighetene som er nødvendige for deg å legge ut, laste opp eller sende inn materialet.

  ANSVARSFRASKRIVELSE

  INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ER INKLUDERT ELLER TILGJENGELIGE GJENNOM HMSportalen.no KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. DET BLIR FRA TID TIL ANNEN FORETATT ENDRINGER PÅ TILGJENGELIG INFORMASJON. HMSportalen.no OG / ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETA FORBEDRINGER OG / ELLER ENDRINGER PÅ HMSportalen.no TIL ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD MOTTATT VIA HMSportalen.no BENYTTES TIL PERSONLIGE, MEDISINSKE, JURIDISKE ELLER FINANSIELLE BESLUTNINGER, OG DU BURDE KONTAKTE EN PASSENDE KONSULENT FOR SPESIFIKK RÅDGIVNING SOM ER TILPASSET DIN SITUASJON.

  HMSportalen.no OG / ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL, EGNETHET, TROVERDIGHET, TILGJENGELIGHET OG NØYAKTIGHET AV INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER SOM INNGÅR I HMSportalen.no. I DEN GRAD TILTTT VED GJELDENDE LOVGIVNING, LEVERES INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER "SOM DEN ER" («AS IS») UTEN GARANTI ELLER BEGRENSNING AV NOE SLAG. HMSportalen.no OG / ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTIER OG BETINGELSER NÅR DET GJELDER INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER.

  I DEN GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL HMSportalen.no OG / ELLER DETS LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFERETTSLIGE, TILFELDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER GENERELLE SKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKT, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK ELLER YTELSE AV HMSportalen.no, FORSINKELSER ELLER IKKE Å KUNNE BRUKE HMSportalen.no ELLER RELATERTE TJENESTER, YTELSE ELLER ELLER FOR MANGLENDE YTELSE AV TJENESTER, ELLER FOR INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFISKE ELEMENTER INNHENTET GJENNOM HMSportalen.no, ELLER ANNET SOM FØLGE AV BRUK AV HMSportalen.no, OM BASERET PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM HMSportalen.no ELLER NOEN AV DETS LEVERANDØRER ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SKADER. HVIS DU IKKE SKULLE VÆRE FORNØYD MED EN DEL AV HMSportalen.no, ER DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL Å AVSLUTTE BRUKEN AV HMSportalen.no.

  Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige eller indirekte skader. Følgelig kan det hende at enkelte av de ovennevnte begrensningene og ansvarsfraskrivelsene ikke gjelder for deg. I den utstrekning vi på grunn av gjeldende lov ikke kan frasi oss indirekte ansvar eller begrense vårt ansvar, skal omfanget og varigheten av slikt ansvar være det minste som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

  DRIFTSKONTAKT: post@result24.no

  BEGRENSNING / ADGANGSBEGRENSNING

  HMSportalen.no forbeholder seg retten til uten forvarsel å si opp adgang til HMSportalen.no og de relaterte tjenester eller deler av de. GENERELT I den grad som loven tillater det, er denne avtalen underlagt lovene i Norge, også i alle tvister som oppstår som følge av eller relatert til bruken av HMSportalen.no. Bruk av HMSportalen.no er uautorisert i enhver jurisdiksjon som ikke gir virkning på alle bestemmelser i disse vilkårene, inkludert uten begrensning dette avsnittet. Du samtykker i at det ikke finnes noen samarbeidspartnerskap, partnerskap, ansettelsesforhold eller et byråforhold mellom deg og HMSportalen.no som følge av denne avtalen eller bruk av HMSportalen.no. HMSportalen.nos opprettholdelse av denne avtalen er underlagt gjeldende lover og rettslig prosess, og ingenting i denne avtalen innskrenker HMSportalen.nos rett til å etterkomme anmodninger fra myndigheter, rettshåndhevelser eller krav knyttet til din bruk av Resultat24 eller informasjon levert til eller samlet av HMSportalen.no med hensyn til slik bruk. Hvis noen del av denne avtalen er fastslått å være ugyldig eller ikke mulig i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, garantibeskyttelses- og ansvarsbegrensningene som er angitt ovenfor, vil ugyldig bestemmelse eller bestemmelse som ikke kan håndheves anses som erstattet av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som nærmest samsvarer med hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen skal fortsette å gjelde. Med mindre annet er angitt her, utgjør denne avtalen hele avtalen mellom brukeren og HMSportalen.no med hensyn til HMSportalen.no, og den erstatter alle tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom brukeren og Resultat24 .no med hensyn til HMSportalen.no. En trykt versjon av denne avtalen og enhver melding sendt i elektronisk form skal kunne tas opp under rettslige eller administrative prosedyrer basert på eller knyttet til denne avtalen i samme grad og underlagt de samme vilkårene som andre forretningsdokumenter og oppføringer som opprinnelig ble generert og opprettholdt i trykt form.

  OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM VAREMERKER:

  Alt innhold på HMSportalen.no har opphavsrett fra HMSportalen.no og / eller dets leverandører.

  VAREMERKER

  Firmanavn og produktnavn nevnt her kan være varemerker tilhørende deres respektive eiere.

  Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her er reservert.

  OPPLYSNINGER OG PROSEDYRE FOR Å MELDE BRUDD PÅ OPPHAVSRETT

  I Norge reguleres opphavsrett gjennom lov av 15. juni 2018 i Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverksloven)

  Krenkelse av opphavsrett kan medføre erstatningsansvar og straffansvar. Dette følger av åndsverkloven kapittel 5.

  Opphavsmann som mener hans rettigheter er krenket kan anmelde forholdet til politiet, eller gå til sivilt søksmål for å kreve erstatning/oppreisning.